Nyheter

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge øyeproblemer ved skjermbruk på jobb!

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge øyeproblem...

Arbeidstakere i Norge bruker stadig mer tid foran dataskjermen på jobb, og dette kan føre til økt belastning på øynene og øke risikoen for øyeproblemer. I samsvar med arbeidsmiljøloven har...

Arbeidsgivers ansvar for å forebygge øyeproblem...

Arbeidstakere i Norge bruker stadig mer tid foran dataskjermen på jobb, og dette kan føre til økt belastning på øynene og øke risikoen for øyeproblemer. I samsvar med arbeidsmiljøloven har...